Etiska regler

Svenskt Skolfoto AB har i sin verksamhet fastlagt följande etiska ramar

 

  1. • Öl, vin och sprit samt tillhörande förpackningar får inte förekomma på bild.
  1. • Rökverk, även otänd cigarett etc, får inte förekomma på bild.
  1. • Narkotiska preparat eller andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma på bild.
  1. • Vapen eller tillhygge om filmens tema så kräver, tillåts på bilden, endast om de ej syftar till aktiv våldshandling.
  1. • Omotiverad nakenhet, obscen gest eller bild, eller annat som kan upplevas som stötande får inte förekomma på bild.
  1. • Banderoll, skylt, kläder eller annat attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma på bild.
  1. • Skyltar eller teckningar med hänsyftning till person eller åsikt, som kan innehålla dolda budskap och därför upplevas som kränkande, får ej förekomma på bild.
  1. • Organisationer och föreningar som vill fotograferas skall vara etablerade på skolan samt finnas schemalagda för fotografering.

Svenskt Skolfoto förbehåller sig rätten att samråda med skolledningen om tveksamhet uppstår rörande bilds medverkan i skolkatalog.
Svenskt Skolfoto förbehåller sig rätten att undanta tveksam bild från tryckning eller kopiering.
Tänk på att skicka meddelande till vår kundservice om du har några akuta frågor.

tel: 0155-292030 mail: kundservice@svensktskolfoto.se